HappiAffiliate.com có chỉ định cụ thể các công cụ thu thập dữ liệu tự động ( cookie) cho các Đại lý không?

HappiAffiliate.com chỉ định một cookie cho tất cả các đại lý liên quan đến trang web HappiAffiliate.com, nhưng những cookie này chỉ được chỉ định khi người dùng tham gia vào chương trình. Theo dõi một đại lý được thực hiện bởi ID đại lý có trong liên kết của bạn và ID người dùng được gắn với người dùng khi truy cập vào trang web. Khi truy cập vào trang web HappiAffiliate.com sử dụng liên kết chuyển hướng của bạn, user được cấp phát một User ID (thường có dạng tương tự như: id =?). User ID này được liên kết với cả ID Đai lý của bạn và cookie được lưu vào máy tính của user khi tham gia chương trình. Sau khi đăng ký, ID đại lý mới của họ sẽ được liên kết vĩnh viễn với bạn và do đó, bạn sẽ được thanh toán về doanh thu mà họ tạo ra, miễn là họ là một phần của chương trình.

Player sẽ được kết nối với tài khoản của tôi như thế nào?

Khi player truy cập trang web và nhấp vào liên kết có ID đại lý của bạn, sau đó đi đến trang web trò chơi của đối tác, ID đại lý của bạn được ghi lại bằng nhấp chuột lên trang web. Một khi khách truy cập đã đăng ký, và ID đại lý của bạn được kết nối với tài khoản đại lý của bạn. Hoa hồng đại lý của bạn được tính theo tổng số tiền thua của người chơi, miễn là họ chơi một trong các sản phẩm của chúng tôi. Nếu họ không đăng ký, và họ trực tiếp vào thẳng một trong những casinos, bạn cũng sẽ có được người chơi đó. Chúng tôi kiểm tra mỗi người truy cập vào casinos từ nguồn truy cập ban đầu của họ, và nếu họ có từ một liên kết đại lý, chúng tôi sẽ kết nối họ với đại lí đó.

Phương pháp và chiến lược để làm cho người xem nhấp vào đường Links

Có rất nhiều cách để làm điều đó. Đầu tiên, đưa ra nhiều đường links, và đặt các đường links ở những nơi nổi bật. Đặt các đường links này trong ngữ cảnh bằng cách chia sẻ vớ các user của bạn lời chứng thực cá nhân. Các đường links được đặt ở đầu trang sẽ thu hút thêm nhiều sự chú ý và tạo nhiều nhấp chuột hơn. Điều quan trọng là phải luôn sáng tạo. HappiAffiliate.com luôn có sự sáng tạo hấp dẫn về banner mới và ý tưởng về nút ấn. Đề xuất và ý kiến của bạn luôn được chào đón. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn sự hỗ trợ tốt nhất trong việc tạo thêm thu nhập cho bạn.

Tôi có thể xác định vị trí báo cáo số liệu thống kê ở đâu?

Khi bạn đã tạo Tài khoản và đăng nhập, bạn sẽ tìm thấy báo cáo và thống kê của mình trong trình đơn bên trái trong Tài khoản của tôi.

Tôi lấy báo cáo tóm tắt ở đâu?

Hàng tháng chúng tôi tạo một báo cáo tóm tắt mà bạn sẽ tìm thấy trong Tài khoản của tôi dưới các báo cáo.

Thống kê có được hiển thị trong báo cáo được cập nhật không?

Thống kê cho số lần hiển thị và nhấp chuột được trình bày theo thời gian thực. Tất cả dữ liệu khác (Giá trị tiền gửi, Doanh thu net và Thu nhập) được trình bày vào khoảng 13:00 CET mỗi ngày cho số liệu thống kê vào ngày hôm trước.

Nếu nguồn thu nhập là âm có thể được hiển thị trong các số liệu thống kê nhanh không?

Không, chúng chỉ có thể được nhìn thấy trong báo cáo chi tiết.

Nơi để yêu cầu trợ giúp và hỗ trợ?

HappiAffiliate.com cung cấp hỗ trợ 24 × 7 trong ngôn ngữ của bạn. Dịch vụ cao cấp của chúng tôi và hỗ trợ đảm bảo sự hài lòng của khách hàng cao nhất, đảm bảo mối quan hệ đối tác đại lý lâu dài của chúng tôi. Chúng tôi cũng chạy hệ thống chương trình đại lý cá nhân hóa hàng đầu dành cho bậc thầy web và hỗ trợ thông qua các chiến dịch quảng cáo và e-mail. HappiAffiliate.com duy trì liên lạc tốt nhất và thân thiện giữa các trang web đối tác của chúng tôi và chính bạn, đối tác đại lý của chúng tôi, để giúp bạn tận dụng tối đa các chương trình đối tác đại lý của chúng tôi.

Giới hạn ngôn ngữ hỗ trợ của bạn là gì?

Chúng tôi hỗ trợ các đối tác đại lý bằng ngôn ngữ riêng của họ. Chúng tôi hoàn toàn hướng đến để cung cấp cho tất cả các đại lý của chúng tôi với dịch vụ tốt nhất có thể.