Có rất nhiều cách để làm điều đó. Đầu tiên, đưa ra nhiều đường links, và đặt các đường links ở những nơi nổi bật. Đặt các đường links này trong ngữ cảnh bằng cách chia sẻ vớ các user của bạn lời chứng thực cá nhân. Các đường links được đặt ở đầu trang sẽ thu hút thêm nhiều sự chú ý và tạo nhiều nhấp chuột hơn. Điều quan trọng là phải luôn sáng tạo. HappiAffiliate.com luôn có sự sáng tạo hấp dẫn về banner mới và ý tưởng về nút ấn. Đề xuất và ý kiến của bạn luôn được chào đón. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn sự hỗ trợ tốt nhất trong việc tạo thêm thu nhập cho bạn.